centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is ...

Welkom op de website van De drie ringen ! 

De zomer is in aantocht en terwijl Limburg in volle bloei staat wordt de laatste hand gelegd aan het Programma  2018/2019. In het overzicht hebben we al een tipje van de sluier opgelicht. 

Traditiegetrouw wandelen we van het ene seizoensprogramma het andere in: Op vrijdag 8 juni de NATUURROUTE MEERS, vrijdag 6 juli de BEEKDALROUTE in en om Schinnen en vrijdag 3 augustus tenslottelangs de SCHWEIBERGER FRUITHÖFKES rondom Mechelen. 

Dan beginnen we het NIEUWE SEIZOEN op donderdagmiddag 13 september met een informatieve excursie naar RELIM, dat al vóór de  FEESTELIJKE SEIZOENSOPENING op zaterdagmiddag 15 september. Vrijdag 28 september maken we de eerste wandeling uit de nieuwe serie: PANORAMA'S LANGS DE RAND VAN HET LAND en op 5 oktober start er weer een ZENMEDITATIEWEEKEND.

Via de kopjes in de donkere balk hierboven, vindt u een compleet overzicht van al onze activiteiten. 

Uw familie, vrienden en buren zijn eveneens van harte welkom dus breng ze vooral mee! En voor wie De drie ringen nog nieuw is: we kijken er naar uit binnenkort kennis met u te maken op een van onze bijeenkomsten. We verheugen ons op uw komst!  

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u laat weten dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen!

DE KOMENDE ZOMER OP EEN RIJTJE:

Vrijdagmiddag 8 juni

WANDELING 'NATUURROUTE MEERS'

Vrijdagmiddag 6 juli

WANDELING 'BEEKDALROUTE'

Vrijdagmiddag 3 augustus

WANDELING 'SCHWEIBERGER FRUITHÖFKES'

Donderdagmiddag 13 september

BEZOEK RELIM

Zaterdagmiddag 15 september

FEESTELIJKE SEIZOENSOPENING

Vrijdagmiddag 28 september

WANDELING: PANORAMA'S LANGS DE RAND VAN HET LAND

Vrijdag 5 oktober

ZENMEDITATIEWEEKEND

Om een indruk te krijgen van onze activiteiten kunt u ook eens een kijkje nemen bij de TERUGBLIKKEN

Op deze website is steeds de meest actuele Informatie te vinden. Bovendien geven we 10 maal per jaar een Nieuwsbrief uit. 

Bij de start van een nieuw seizoen geven we ook een papieren Programmaboekje uit dat bij al onze activiteiten ruim voorhanden is en dat we aan belangstellenden per post kunnen verzenden. In verband met milieu-overwegingen en portokosten proberen we zo veel mogelijk mensen 'digitaal te bedienen' maar als u het op prijs stelt zullen we u met genoegen ons Programmaboekje toesturen.

Mocht U belangstelling hebben voor onze Nieuwsbrief of ons Programmaboekje dan kunt u dat te kennen geven door het formulier in te vullen dat u door het aanklikken de betreffende link vindt.