Vrijwilligers

De drie ringen zoekt vrijwilligers voor de volgende taken:  

Leden voor de programmaraad 

Het in een groep ontwikkelen en uitvoeren van het jaarlijkse aanbod aan lezingen, cursussen, filmavonden e.d op het gebied van spiritualiteit en zingeving. 

PR-medewerker 

Voor het opzetten en bijhouden van sociale media, bijv. Facebook en twitteraccounts.

Tijdsbeslag: 1 vergadering per maand; daarnaast enige tijd, afhankelijk van aantal te organiseren activiteiten.

Tijdsbeslag: enige uren per maand.

 

Voor deze beide functies geldt:  

  • dat (deels) vanuit huis gewerkt kan worden; veel documenten zijn digitaal te bereiken.  
  • dat u dient te beschikken over een computer met internetverbinding. Eventueel kan een laptop of een pc beschikbaar worden gesteld. 

Wij bieden:   

  • een inspirerende doelstelling;  
  • een enthousiaste groep vrijwilligers;  
  • een goede combinatie van gezelligheid en zakelijkheid;  
  • faciliteiten, zoals bijvoorbeeld eventueel een pc;  
  • begeleiding tijdens de inwerkperiode;  
  • de mogelijkheid een aantal activiteiten per jaar gratis bij te wonen.

Een beschrijving van ons vrijwilligersbeleid vindt u door hier te klikken.

Een uitgebreidere omschrijving van diverse vrijwilligerstaken vindt u hier.

Een taakomschrijving van de diverse vrijwilligersfuncties vindt u hier.

Als u belangstelling hebt om onze gelederen te komen versterken of nadere informatie wilt hebben kunt u ons dat laten weten door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te zenden of door ons te bellen op 045 4009170.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.