Welkom op de website van De drie ringen 

De zomer nadert, evenals het einde van dit activiteitenseizoen van De drie ringen.  Aan een prachtig programma voor volgend seizoen wordt de laatste hand gelegd. Maar voor de komende weken hebben we nog een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van activiteiten, alle met een binding naar spiritualiteit en zingeving … omdat leven meer is. Ons programma werd dit seizoen tot dusver goed bezocht en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We hopen dan ook u, in de toekomst, allemaal te blijven tegenkomen. Uw familie, vrienden en buren zijn eveneens van harte welkom dus breng ze mee! En tegen een elk, voor wie De drie ringen nog nieuw is, willen we zeggen: we kijken er naar uit binnenkort kennis met u te maken op een van onze bijeenkomsten. We verheugen ons op uw komst!  

Dinsdag 23 mei geven Jan Leemans en Riny van Vlijmen alsnog hun audiovisuele presentatie over DE KELTEN die we in februari hebben moeten afgelasten. Op donderdag 8 juni tijgen we naar Sittard om alles te weten te komen over de Kerken die zijn ontstaan op de tekentafel van de ARCHITECT JOS WIELDERS . We sluiten dit activiteitenseizoen af met nog een drietal vrijdagmiddagwandelingen: Op 9 juni rond ITTEREN, op 14 juli in en om BOCHOLTZ en op 11 augustus in de omgeving van SCHIN OP GEUL 

Ook kijken we alweer vooruit naar het Nieuwe Seizoen dat we FEESTELIJK OPENEN op zaterdagmiddag 16 september met een prachtige voorstelling van de verhalenverteller en theoloog KEES POSTHUMUS, die een vertelling voor ons heeft over 500 jaar reformatie, een thema dat we het komend seizoen in allerlei vormen en vanuit allerlei invalshoeken regelmatig zullen terugzien. Alle reden dus om u snel aan te melden!

Om een indruk te krijgen van onze activiteiten kunt u ook eens kijken bij de TERUGBLIKKEN

DE KOMENDE ZOMER OP EEN RIJTJE:

Dinsdagavond 23 mei

DE KELTEN

Donderdagmiddag 8 juni

DE KERKEN VAN ARCHITECT JOS WIELDERS

Vrijdagmiddag 9 juni

WANDELING ITTEREN

Vrijdagmiddag 14 juli

WANDELING BOCHOLTZ

Vrijdagmiddag 11 augustus

WANDELING SCHIN OP GEUL

Zaterdagmiddag 16 september

FEESTELIJKE SEIZOENOPENING

Op deze website is steeds de meest actuele Informatie te vinden. Bovendien geven we 10 maal per jaar een Nieuwsbrief uit. 

Bij de start van een nieuw seizoen geven we ook een papieren Programmaboekje uit dat bij al onze activiteiten ruim voorhanden is en dat we aan belangstellenden per post kunnen verzenden. In verband met milieuoverwegingen en portokosten proberen we zo veel mogelijk mensen 'digitaal te bedienen'maar als u het op prijs stelt zullen we u met genoegen ons Programmaboekje toesturen.

Mocht u onze Nieuwsbrief of ons Programmaboekje voortaan willen ontvangen, dan kunt u dat aan ons laten weten door onderstaan formulier in te vullen en te verzenden. Wij zorgen voor de rest.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier verdwijnt hebben wij het ontvangen.